Ajankohtaista / tiedotteet

PLT kerää tietoa Päijänteen taimenesta

Päijänteen taimenen emokalapyyntien tarkoitus on ollut myös kerätä tietoa kudulle nousevista kaloista ja emokalojen liikkeistä lypsämisen jälkeen. Kolmen vuoden emopyynneissä suurin osa jokiin kudulle nousseista naaraista on ollut yli 60 cm:n mittaisia. Joukossa on ollut vain muutamia alle 60 cm yksilöitä, pienin 47 cm ja suurin 77 cm. Koiraista sen sijaan yli 60 % on

Lue lisää >


Emopyynnit on saatu päätökseen

Emopyynneistä saatiin kaudella 2023 hautomolle 7 naaras- ja 15 uroskalaa. Kaloista lypsettiin mätiä kuutisen litraa. Mäti on Vääksyn hautomolla kypsymässä kevään istutuksiin. Olosuhteet olivat haasteelliset myöhäisen syksyn ja korkean veden vuoksi. Muuramenjoella pyynti oli käytännössä mahdotonta tulvajuoksutuksen vuoksi. Vaajakoskelta saatiin kuitenkin ilahduttavasti muutama emokala ja Padasjoen pyynnitkin onnistuivat vähintään kohtuullisesti.


Poikaset on istutettu!

Viime syksyn mädeistä kuoriutunee poikaset on istutettu. Padasjoen reitille istutettiin 13 800 poikasta, Asikkalaan 3500 poikasta, Muuramenjokeen 3300 poikasta, Vesangan reitille 5500 poikasta ja Rutajokeen 2200 poikasta. Yhteensä poikasia istutettiin liki 29 000! Suuret kiitokset kaikille avustajille ja hankkeen rahoittajille!


Hautomolla uusi sukupolvi Päijänteen luonnonvaraisia taimenia

Päijänteen Luonnonvarainen Taimen ry:n organisoimat taimenten emokalapyynnit täyttivät haudotukseen saadun mätimäärän osalta tavoitteen. Padasjoen reitin Kirkkojoen suulla tapahtuva pyynti tuotti erittäin hyvän tuloksen ja emokaloja saatiin enemmän kuin edellisenä vuotena. Ilahduttavaa oli emokalojen suuri koko. Kahdestatoista saadusta naarastaimenesta kuusi oli yli 70 cm pituisia. Suurimmat koiraatkin ylittivät 70 cm. Mätiä haudotukseen saatiin reilu 10 litraa.

Lue lisää >


Emopyynti käynnistyy

Keski-Suomen Kalatalouskeskuksen Timo ja Saku kävivät asentamassa uuden loukun pyyntiin.


Kaikki poikaset on tällä erää istutettu

Kaikki taimenen poikaset on saatu istutettua Päijänteeseen laskeviin jokiin ja puroihin. Yhteensä vastakuoriutuneita poikasia istutettiin 11200 kpl. Kun tähän lisää maaliskuussa istutetun mädin (15 000 kpl), onnistui viime syksynä emokalapyynneillä aloitettu hanke erittäin hyvin. Nyt vedetään hiukan henkeä, laitetaan kalusto kuntoon ja jatketaan syksyllä emokalapyynnillä. Tavoitteeksi on laitettu haudontaan saatavan mätimäärän tuplaaminen.


PLT ry yhteistyöhön Sataman Viilun kanssa

Yhdistys on sopinut yhteistyöstä Keskimaan Sataman Viilun kanssa. Viilun henkilökunnasta Jarkko Ylönen, Toni Haimakainen ja Eve Kauppinen kävivät Muuramenjoella avustamassa keväällä kuoriutuneiden taimenenpoikasten istuttamisessa.


Päijänteen luonnonvaraiselle taimenelle avustusta

Päijänteen luonnonvarainen taimen ry on saanut Maa- ja metsätalousministeriöltä kaksivuotisen avustuksen Päijänteen järvitaimenen elinkierron elvyttämiseen. Suuret kiitokset!


Poikaset kuoriutuneet hautomolla

Päijänteestä pyydettyjen emotaimenten poikaset ovat kuoriutuneet Vääksyn hautomolla. Loppuajan haudotus  on mennyt hyvin ja n. 11 000 poikasta kuoriutui huhtikuun aikana.  Poikaset sulattelevat ruskuaispussiaan vielä muutaman viikon ja opettelevat uimisen taitoja ennen kuin ne istutetaan Päijänteeseen laskeviin jokiin ja puroihin


Mädit istutettiin 14.3.

Padasjoen Arrakoskeen, Panninjokeen ja Vesangan reitin Konttikoskeen istutettiin silmäpisteasteen mätiä. Mädit istutetaan erityisissä rasioissa, joista poikaset pääsevät kuoriutumisen jälkeen uimaan koskeen. Mätiä istutettiin yhteensä 2 litraa, noin 15 000 kappaletta.Vastakuorituneita poikasia istutetaan toukokuussa.


Mädit valmiina istutettavaksi

Päijänteestä syksyllä pyydettyjen taimenten mätiä on Vääksyn hautomolla hoidettu viime syksyn lypsystä lähtien huolehtimalla haudontaveden suodatuksesta sekä nyppimällä kuolleet mätijyvät pinseteillä pois elävien joukosta. Ilman jatkuvaa hoitoa haudonta ei onnistuisi.  Mäti on nyt ns. silmäpisteasteella eli mädin sisällä näkyy selvästi poikasen silmät. Haudonnan kriittisin vaihe on nyt ohitettu. Silmäpisteasteella oleva mäti kestää hyvin käsittelyä ja

Lue lisää >


Tulevan kevään poikaset kehittymässä hautomolla

Emokaloista saatiin hautomolle mätiä useita litroja. Mäti kehittyy hautomolla silmäpisteasteelle (mätikuoren läpi erottuu mm. kuoriutumista odottavan poikasen silmät), jolloin se siirretään mätirasioissa hankkeeseen valituille kohteille odottamaan poikasten kuoriutumista keväällä 2022.


Mätikalojen lypsy

Emokalat lypsettiin Vääksyn hautomolla. Emokala nukutetaan ja mäti lypsetään hellävaraisesti kuivaan astiaan. Maiti lypsetään koiraskalasta mädin sekaan ja sekoitetaan hyvin. Tämän jälkeen lisätään puhdasta vettä, joka turvottaa mädin kaksinkertaiseksi ja samalla mäti hedelmöittyy. Emokalat vapautettiin lypsyn jälkeen Päijänteeseen.


Emokalojen pyynti onnistui yli odotusten

Yhteensä syksyn pyynnin aikana saatiin kymmenen mätikalaa pituudeltaan 55-76 cm. Myös koiraita saatiin riittävästi, kahdeksan kalaa. Emokalat vietiin Vääksyn hautomolle odottamaan lypsyä.


Emokalapyynnit käynnistyvät

Muuramenjoelle, Kirkkojoelle ja Rutajoelle asennettiin emokalapyydykset. Pyynti jatkuu lokakuun loppupuolelle saakka.


Vesanganreitillä kesänvanhoja poikasia!

Keväällä istutetusta mädistä saatiin koekalastuksessa tuloksia. Koealalta välittömästä istutuspaikan läheisyydestä tavoitettiin haaviin saakka 6 kesänvanhaa järvitaimenen poikasta. Tulos on erinomainen heti hankkeen alkutaipaleelle!


ELY:ltä tukea Päijänteen taimenelle

Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle tukea kalatalouden edistämismäärärahoista vuodelle 2021. Kiitokset!


Mädinistutusta

Vesangan reitti sai ensimmäiset taimenenpoikaset silmäpisteasteen mätinä. Järvitaimenen mätiä silmäpisteasteella. Mätipallon sisältä voi jo erottaa pienen poikasen Mädit istutetaan muovisissa rasioissa pohjasorikon sisään. Kuoriutunut poikanen pääsee lävikön rakosesta isompaan kammioon huilaamaan ennen koskeen kotiutumista. Mätirasia haudataan pohjasorikkoon siten, ettei virta vie sitä mukanaan mutta poikanen pääsee pujahtamaan kivien välistä koskeen.


Mädit silmäpisteellä

Osa mädistä on jo silmäpisteasteella. Lähiviikkoina pääsemme tekemään ensimmäiset istutukset.


Mädit lähdössä hautomolle

Mätierä lähdössä Vääksyn hautomolle. Maalis-huhtikuussa nähdään miten haudonta on onnistunut.


Ensimmäiset mädit on lypsetty

Ensimmäiset lypsyt on tehty ja sukutuotteita saatiin talteen. Lypsyn ajaksi kalat nukutettiin ja käsiteltiin hellävaraisesti. Kalat heräteltiin ja päästettiin jatkamaan matkaansa välittömästi toimituksen jälkeen.


Takaisin etusivulle
Päijänteen luonnonvarainen taimen ry

www.paijanteentaimen.fi