PLT kerää tietoa Päijänteen taimenesta

Päijänteen taimenen emokalapyyntien tarkoitus on ollut myös kerätä tietoa kudulle nousevista kaloista ja emokalojen liikkeistä lypsämisen jälkeen.

Kolmen vuoden emopyynneissä suurin osa jokiin kudulle nousseista naaraista on ollut yli 60 cm:n mittaisia. Joukossa on ollut vain muutamia alle 60 cm yksilöitä, pienin 47 cm ja suurin 77 cm. Koiraista sen sijaan yli 60 % on ollut alle 60 cm:n pituisia. Toki joukossa on ollut myös yksittäisiä yli 70 cm:n pituisia koiraita. Osa koiraista nousee jokiin jo hyvin pieninä.

Emokalapyynnit eivät anna tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon taimenia nousee pyynnin kohteina oleviin jokiin. Pyyntiä on esim. Kirkkojoen suualueella tehty vain lyhyen ajan lokakuussa, eikä joki ole ollut silloinkaan kokonaan suljettu. Suuntaa antavia tuloksia niistä kuitenkin saadaan.

Suurin osa emokaloista on ollut rasvaeväleikattuja taimenia. Joko ne on istutettu jokiin pienpoikasina tai suoraan järveen 2-3v ikäisinä. 2 naarasta ja 3 koirasta on ollut rasvaevällisiä, luonnossa syntyneitä taimenia. Tulokset osoittavat, että taimenkannat ovat vielä tässä vaiheessa vahvasti istutettujen taimenten varassa. Toivottavasti tulevaisuudessa jokiin nousee myös yhä enemmän rasvaevällisiä taimenia.

Lypsetyt emokalat on merkitty kalamerkeillä ennen vapauttamista takaisin Päijänteen. Merkintöjen avulla seurataan emokalojen liikkeitä sekä niiden toipumista kudun ja lypsyn aiheuttamasta rasituksesta. Merkinnöistä saadaan lähivuosina mielenkiintoisia tuloksia.

Takaisin uutisiin
Päijänteen luonnonvarainen taimen ry

www.paijanteentaimen.fi