Mädit valmiina istutettavaksi

Päijänteestä syksyllä pyydettyjen taimenten mätiä on Vääksyn hautomolla hoidettu viime syksyn lypsystä lähtien huolehtimalla haudontaveden suodatuksesta sekä nyppimällä kuolleet mätijyvät pinseteillä pois elävien joukosta. Ilman jatkuvaa hoitoa haudonta ei onnistuisi.  Mäti on nyt ns. silmäpisteasteella eli mädin sisällä näkyy selvästi poikasen silmät. Haudonnan kriittisin vaihe on nyt ohitettu. Silmäpisteasteella oleva mäti kestää hyvin käsittelyä ja mädin lopullinen puhdistaminen mm. epäpuhtauksista on voitu tehdä. Mäti on selviytynyt haudonnasta hyvin ja sitä on istutuksiin käytettävissä n. 4 litraa (n. 26 000 kpl). Maaliskuun aikana on tarkoitus istuttaa mätiä Päijänteeseen laskeviin virtavesiin n. 2 litraa. Loppujen annetaan kuoriutua hautomolla ja istutetaan vastakuoriutuneina poikasina.

Silmäpisteasteen mätiä haudonta-asetilla

Takaisin uutisiin
Päijänteen luonnonvarainen taimen ry

www.paijanteentaimen.fi