Hautomolla uusi sukupolvi Päijänteen luonnonvaraisia taimenia

Päijänteen Luonnonvarainen Taimen ry:n organisoimat taimenten emokalapyynnit täyttivät haudotukseen saadun mätimäärän osalta tavoitteen. Padasjoen reitin Kirkkojoen suulla tapahtuva pyynti tuotti erittäin hyvän tuloksen ja emokaloja saatiin enemmän kuin edellisenä vuotena. Ilahduttavaa oli emokalojen suuri koko. Kahdestatoista saadusta naarastaimenesta kuusi oli yli 70 cm pituisia. Suurimmat koiraatkin ylittivät 70 cm. Mätiä haudotukseen saatiin reilu 10 litraa. Viime vuotiseen lisäystä tuli 60 %. Emokalapyynnit Kirkkojoen suulla lopetettiin, kun tavoitteeksi asetettu emokalamäärä oli saavutettu. Jokeen pääsi lisäksi nousemaan myös huomattava määrä emokaloja. 

Muuramen- ja Rutajoen pyynnit eivät tuottaneet tulosta. Taimenen nousu molempiin jokiin on vähäistä viimeisen kahden vuoden pyynnin perusteella. Tulos osoittaa selvästi Päijänteen vaellusherkän taimenkannan elvyttämisen välttämättömyyden. Päijänteen Luonnonvarainen Taimen Ry:n hankkeessa vaelluskierron läpikäyneistä kookkaista emokaloista hankitulla mädillä tuotetaan elinkelpoisempia ja tulevaisuudessa vaellusherkempiä poikasia Päijänteeseen laskeviin virtavesiin. Järvitaimemen vaelluskierron vahvistaminen toivottavasti tuo aikanaan takaisin luontaisesti lisääntyvän elinvoimaisen Päijänteen Järvitaimenen.

Mädin haudotus on käynnissä Vääksyn hautomolla. Tammikuussa nähdään miten haudotus on edennyt mädin tullessa silmäpisteasteelle. Silloin haudonnan herkin vaihe on ohitettu ja päästään arvioimaan kevään istutusmääriä.

Takaisin uutisiin
Päijänteen luonnonvarainen taimen ry

www.paijanteentaimen.fi