Ajankohtaista / tiedotteet

Tulevan kevään poikaset kehittymässä hautomolla

Emokaloista saatiin hautomolle mätiä useita litroja. Mäti kehittyy hautomolla silmäpisteasteelle (mätikuoren läpi erottuu mm. kuoriutumista odottavan poikasen silmät), jolloin se siirretään mätirasioissa hankkeeseen valituille kohteille odottamaan poikasten kuoriutumista keväällä 2022.


Mätikalojen lypsy

Emokalat lypsettiin Vääksyn hautomolla. Emokala nukutetaan ja mäti lypsetään hellävaraisesti kuivaan astiaan. Maiti lypsetään koiraskalasta mädin sekaan ja sekoitetaan hyvin. Tämän jälkeen lisätään puhdasta vettä, joka turvottaa mädin kaksinkertaiseksi ja samalla mäti hedelmöittyy. Emokalat vapautettiin lypsyn jälkeen Päijänteeseen.


Emokalojen pyynti onnistui yli odotusten

Yhteensä syksyn pyynnin aikana saatiin kymmenen mätikalaa pituudeltaan 55-76 cm. Myös koiraita saatiin riittävästi, kahdeksan kalaa. Emokalat vietiin Vääksyn hautomolle odottamaan lypsyä.


Emokalapyynnit käynnistyvät

Muuramenjoelle, Kirkkojoelle ja Rutajoelle asennettiin emokalapyydykset. Pyynti jatkuu lokakuun loppupuolelle saakka.


Vesanganreitillä kesänvanhoja poikasia!

Keväällä istutetusta mädistä saatiin koekalastuksessa tuloksia. Koealalta välittömästä istutuspaikan läheisyydestä tavoitettiin haaviin saakka 6 kesänvanhaa järvitaimenen poikasta. Tulos on erinomainen heti hankkeen alkutaipaleelle!


ELY:ltä tukea Päijänteen taimenelle

Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle tukea kalatalouden edistämismäärärahoista vuodelle 2021. Kiitokset!


Mädinistutusta

Vesangan reitti sai ensimmäiset taimenenpoikaset silmäpisteasteen mätinä. Järvitaimenen mätiä silmäpisteasteella. Mätipallon sisältä voi jo erottaa pienen poikasen Mädit istutetaan muovisissa rasioissa pohjasorikon sisään. Kuoriutunut poikanen pääsee lävikön rakosesta isompaan kammioon huilaamaan ennen koskeen kotiutumista. Mätirasia haudataan pohjasorikkoon siten, ettei virta vie sitä mukanaan mutta poikanen pääsee pujahtamaan kivien välistä koskeen.


Mädit silmäpisteellä

Osa mädistä on jo silmäpisteasteella. Lähiviikkoina pääsemme tekemään ensimmäiset istutukset.


Mädit lähdössä hautomolle

Mätierä lähdössä Vääksyn hautomolle. Maalis-huhtikuussa nähdään miten haudonta on onnistunut.


Ensimmäiset mädit on lypsetty

Ensimmäiset lypsyt on tehty ja sukutuotteita saatiin talteen. Lypsyn ajaksi kalat nukutettiin ja käsiteltiin hellävaraisesti. Kalat heräteltiin ja päästettiin jatkamaan matkaansa välittömästi toimituksen jälkeen.


Takaisin etusivulle
Päijänteen luonnonvarainen taimen ry

www.paijanteentaimen.fi