Työtä Päijänteen järvitaimenen puolesta

Päijänteen luonnonvarainen taimen ry on Päijänteen kalatalousalueiden perustama yhdistys, jonka tehtävä on Päijänteeseen laskevien virtavesien järvitaimenkantojen elvyttäminen. Yhdistys hankkii poikasmateriaalia Päijänteestä pyydetyistä, luonnonvalinnan läpikäyneistä emokaloista ja istuttaa sitä mätinä ja pienpoikasina valituille virtavesireiteille.

Hankkeen tavoite on vahvistaa pitkällä aikavälillä Päijänteen luonnonvaraisen järvitaimenen luontaista vaellusviettiä. Padasjoen ja Vesangan reiteillä on mahdollisuus tehdä kotiutusistutukset luonnonvaraisella poikasmateriaalilla vaellusesteiden poistuttua. Kiertoa vahvistetaan vuosittaisin emokalapyynnein ja istutuksin ja tuloksia seurataan koekalastuksin.

Hanke tarvitsee tukea, tule lahjoittajaksi!

Ajankohtaista / tiedotteet

Emokalapyynnit käynnistyvät

Muuramenjoelle ja Rutajoelle asennettiin emokalapyydykset. Pyynti jatkuu lokakuun loppupuolelle saakka.

Vesanganreitillä kesänvanhoja poikasia!

Keväällä istutetusta mädistä saatiin koekalastuksessa tuloksia. Koealalta välittömästä istutuspaikan läheisyydestä tavoitettiin haaviin saakka 6 kesänvanhaa järvitaimenen poikasta. Tulos on erinomainen heti hankkeen alkutaipaleelle!

ELY:ltä tukea Päijänteen taimenelle

Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle tukea kalatalouden edistämismäärärahoista vuodelle 2021. Kiitokset!

Päijänteen luonnonvarainen taimen ry

www.paijanteentaimen.fi