Työtä Päijänteen järvitaimenen puolesta

Päijänteen luonnonvarainen taimen ry on Päijänteen kalatalousalueiden perustama yhdistys, jonka tehtävä on Päijänteeseen laskevien virtavesien järvitaimenkantojen elvyttäminen. Yhdistys hankkii poikasmateriaalia Päijänteestä pyydetyistä, luonnonvalinnan läpikäyneistä emokaloista ja istuttaa sitä mätinä ja pienpoikasina valituille virtavesireiteille.

Hankkeen tavoite on vahvistaa pitkällä aikavälillä Päijänteen luonnonvaraisen järvitaimenen luontaista vaellusviettiä. Padasjoen ja Vesangan reiteillä on mahdollisuus tehdä kotiutusistutukset luonnonvaraisella poikasmateriaalilla vaellusesteiden poistuttua. Kiertoa vahvistetaan vuosittaisin emokalapyynnein ja istutuksin ja tuloksia seurataan koekalastuksin.

Hanke tarvitsee tukea, tule lahjoittajaksi!

Ajankohtaista / tiedotteet

ELY:ltä tukea Päijänteen taimenelle

Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle tukea kalatalouden edistämismäärärahoista vuodelle 2021. Kiitokset!

Mädinistutusta

Vesangan reitti sai ensimmäiset taimenenpoikaset silmäpisteasteen mätinä. Järvitaimenen mätiä silmäpisteasteella. Mätipallon sisältä voi jo erottaa pienen poikasen Mädit istutetaan muovisissa rasioissa pohjasorikon sisään. Kuoriutunut poikanen pääsee lävikön rakosesta isompaan kammioon huilaamaan ennen koskeen kotiutumista. Mätirasia haudataan pohjasorikkoon siten, ettei virta vie sitä mukanaan mutta poikanen pääsee pujahtamaan kivien välistä koskeen.

Mädit silmäpisteellä

Osa mädistä on jo silmäpisteasteella. Lähiviikkoina pääsemme tekemään ensimmäiset istutukset.

Päijänteen luonnonvarainen taimen ry

www.paijanteentaimen.fi