Työtä Päijänteen järvitaimenen puolesta

Päijänteen luonnonvarainen taimen ry on Päijänteen kalatalousalueiden perustama yhdistys, jonka tehtävä on Päijänteeseen laskevien virtavesien järvitaimenkantojen elvyttäminen. Yhdistys hankkii poikasmateriaalia Päijänteestä pyydetyistä, luonnonvalinnan läpikäyneistä emokaloista ja istuttaa sitä mätinä ja pienpoikasina valituille virtavesireiteille.

Hankkeen tavoite on vahvistaa pitkällä aikavälillä Päijänteen luonnonvaraisen järvitaimenen luontaista vaellusviettiä. Padasjoen ja Vesangan reiteillä on mahdollisuus tehdä kotiutusistutukset luonnonvaraisella poikasmateriaalilla vaellusesteiden poistuttua. Kiertoa vahvistetaan vuosittaisin emokalapyynnein ja istutuksin ja tuloksia seurataan koekalastuksin.

Hankkeessa ovat mukana Maa- ja Metsätalousministeriö, Päijänteen osakaskunnat ja kalatalousalueet sekä Osuuskauppa Keskimaa.

YHDISTYS ON PERUSTANUT TUKIRAHASTON

Rahastoon kerätään varoja Päijänteen luonnonvarainen taimenen hyväksi tehtävää työtä varten. Rahastoon voi tehdä lahjoituksia kuka tahansa.

Päijänteen luonnonvarainen taimen -tukirahasto: FI44 5290 0220 8229 91 OKOYFIHH. Viestikenttään ”lahjoitus” ja lahjoituksen antajan nimi.

Lahjoitusten antajien nimet julkaistaan yhdistyksen verkkosivulla. Lahjoituksen voi toki tehdä myös nimettömänä.

Ajankohtaista / tiedotteet

PLT kerää tietoa Päijänteen taimenesta

Päijänteen taimenen emokalapyyntien tarkoitus on ollut myös kerätä tietoa kudulle nousevista kaloista ja emokalojen liikkeistä lypsämisen jälkeen. Kolmen vuoden emopyynneissä suurin osa jokiin kudulle nousseista naaraista on ollut yli 60 cm:n mittaisia. Joukossa on ollut vain muutamia alle 60 cm yksilöitä, pienin 47 cm ja suurin 77 cm. Koiraista sen sijaan yli 60 % on

Lue lisää >

Emopyynnit on saatu päätökseen

Emopyynneistä saatiin kaudella 2023 hautomolle 7 naaras- ja 15 uroskalaa. Kaloista lypsettiin mätiä kuutisen litraa. Mäti on Vääksyn hautomolla kypsymässä kevään istutuksiin. Olosuhteet olivat haasteelliset myöhäisen syksyn ja korkean veden vuoksi. Muuramenjoella pyynti oli käytännössä mahdotonta tulvajuoksutuksen vuoksi. Vaajakoskelta saatiin kuitenkin ilahduttavasti muutama emokala ja Padasjoen pyynnitkin onnistuivat vähintään kohtuullisesti.

Poikaset on istutettu!

Viime syksyn mädeistä kuoriutunee poikaset on istutettu. Padasjoen reitille istutettiin 13 800 poikasta, Asikkalaan 3500 poikasta, Muuramenjokeen 3300 poikasta, Vesangan reitille 5500 poikasta ja Rutajokeen 2200 poikasta. Yhteensä poikasia istutettiin liki 29 000! Suuret kiitokset kaikille avustajille ja hankkeen rahoittajille!

Päijänteen luonnonvarainen taimen ry

www.paijanteentaimen.fi