Työtä Päijänteen järvitaimenen puolesta

Päijänteen luonnonvarainen taimen ry on Päijänteen kalatalousalueiden perustama yhdistys, jonka tehtävä on Päijänteeseen laskevien virtavesien järvitaimenkantojen elvyttäminen. Yhdistys hankkii poikasmateriaalia Päijänteestä pyydetyistä, luonnonvalinnan läpikäyneistä emokaloista ja istuttaa sitä mätinä ja pienpoikasina valituille virtavesireiteille.

Hankkeen tavoite on vahvistaa pitkällä aikavälillä Päijänteen luonnonvaraisen järvitaimenen luontaista vaellusviettiä. Padasjoen ja Vesangan reiteillä on mahdollisuus tehdä kotiutusistutukset luonnonvaraisella poikasmateriaalilla vaellusesteiden poistuttua. Kiertoa vahvistetaan vuosittaisin emokalapyynnein ja istutuksin ja tuloksia seurataan koekalastuksin.

Hankkeessa ovat mukana Maa- ja Metsätalousministeriö, Päijänteen osakaskunnat ja kalatalousalueet sekä Osuuskauppa Keskimaa.

Ajankohtaista / tiedotteet

Poikaset on istutettu!

Viime syksyn mädeistä kuoriutunee poikaset on istutettu. Padasjoen reitille istutettiin 13 800 poikasta, Asikkalaan 3500 poikasta, Muuramenjokeen 3300 poikasta, Vesangan reitille 5500 poikasta ja Rutajokeen 2200 poikasta. Yhteensä poikasia istutettiin liki 29 000! Suuret kiitokset kaikille avustajille ja hankkeen rahoittajille!

Hautomolla uusi sukupolvi Päijänteen luonnonvaraisia taimenia

Päijänteen Luonnonvarainen Taimen ry:n organisoimat taimenten emokalapyynnit täyttivät haudotukseen saadun mätimäärän osalta tavoitteen. Padasjoen reitin Kirkkojoen suulla tapahtuva pyynti tuotti erittäin hyvän tuloksen ja emokaloja saatiin enemmän kuin edellisenä vuotena. Ilahduttavaa oli emokalojen suuri koko. Kahdestatoista saadusta naarastaimenesta kuusi oli yli 70 cm pituisia. Suurimmat koiraatkin ylittivät 70 cm. Mätiä haudotukseen saatiin reilu 10 litraa.

Lue lisää >

Emopyynti käynnistyy

Keski-Suomen Kalatalouskeskuksen Timo ja Saku kävivät asentamassa uuden loukun pyyntiin.

Päijänteen luonnonvarainen taimen ry

www.paijanteentaimen.fi