Työtä Päijänteen järvitaimenen puolesta

Päijänteen luonnonvarainen taimen ry on Päijänteen kalatalousalueiden perustama yhdistys, jonka tehtävä on Päijänteeseen laskevien virtavesien järvitaimenkantojen elvyttäminen. Yhdistys hankkii poikasmateriaalia Päijänteestä pyydetyistä, luonnonvalinnan läpikäyneistä emokaloista ja istuttaa sitä mätinä ja pienpoikasina valituille virtavesireiteille.

Hankkeen tavoite on vahvistaa pitkällä aikavälillä Päijänteen luonnonvaraisen järvitaimenen luontaista vaellusviettiä. Padasjoen ja Vesangan reiteillä on mahdollisuus tehdä kotiutusistutukset luonnonvaraisella poikasmateriaalilla vaellusesteiden poistuttua. Kiertoa vahvistetaan vuosittaisin emokalapyynnein ja istutuksin ja tuloksia seurataan koekalastuksin.

Ajankohtaista / tiedotteet

Emopyynti käynnistyy

Keski-Suomen Kalatalouskeskuksen Timo ja Saku kävivät asentamassa uuden loukun pyyntiin.

Kaikki poikaset on tällä erää istutettu

Kaikki taimenen poikaset on saatu istutettua Päijänteeseen laskeviin jokiin ja puroihin. Yhteensä vastakuoriutuneita poikasia istutettiin 11200 kpl. Kun tähän lisää maaliskuussa istutetun mädin (15 000 kpl), onnistui viime syksynä emokalapyynneillä aloitettu hanke erittäin hyvin. Nyt vedetään hiukan henkeä, laitetaan kalusto kuntoon ja jatketaan syksyllä emokalapyynnillä. Tavoitteeksi on laitettu haudontaan saatavan mätimäärän tuplaaminen.

PLT ry yhteistyöhön Sataman Viilun kanssa

Yhdistys on sopinut yhteistyöstä Keskimaan Sataman Viilun kanssa. Viilun henkilökunnasta Jarkko Ylönen, Toni Haimakainen ja Eve Kauppinen kävivät Muuramenjoella avustamassa keväällä kuoriutuneiden taimenenpoikasten istuttamisessa.

Päijänteen luonnonvarainen taimen ry

www.paijanteentaimen.fi