Työtä Päijänteen järvitaimenen puolesta

Päijänteen luonnonvarainen taimen ry on Päijänteen kalatalousalueiden perustama yhdistys, jonka tehtävä on Päijänteeseen laskevien virtavesien järvitaimenkantojen elvyttäminen. Yhdistys hankkii poikasmateriaalia Päijänteestä pyydetyistä, luonnonvalinnan läpikäyneistä emokaloista ja istuttaa sitä mätinä ja pienpoikasina valituille virtavesireiteille.

Hankkeen tavoite on vahvistaa pitkällä aikavälillä Päijänteen luonnonvaraisen järvitaimenen luontaista vaellusviettiä. Padasjoen ja Vesangan reiteillä on mahdollisuus tehdä kotiutusistutukset luonnonvaraisella poikasmateriaalilla vaellusesteiden poistuttua. Kiertoa vahvistetaan vuosittaisin emokalapyynnein ja istutuksin ja tuloksia seurataan koekalastuksin.

Hanke tarvitsee tukea, tule lahjoittajaksi!

Ajankohtaista / tiedotteet

Tulevan kevään poikaset kehittymässä hautomolla

Emokaloista saatiin hautomolle mätiä useita litroja. Mäti kehittyy hautomolla silmäpisteasteelle (mätikuoren läpi erottuu mm. kuoriutumista odottavan poikasen silmät), jolloin se siirretään mätirasioissa hankkeeseen valituille kohteille odottamaan poikasten kuoriutumista keväällä 2022.

Mätikalojen lypsy

Emokalat lypsettiin Vääksyn hautomolla. Emokala nukutetaan ja mäti lypsetään hellävaraisesti kuivaan astiaan. Maiti lypsetään koiraskalasta mädin sekaan ja sekoitetaan hyvin. Tämän jälkeen lisätään puhdasta vettä, joka turvottaa mädin kaksinkertaiseksi ja samalla mäti hedelmöittyy. Emokalat vapautettiin lypsyn jälkeen Päijänteeseen.

Emokalojen pyynti onnistui yli odotusten

Yhteensä syksyn pyynnin aikana saatiin kymmenen mätikalaa pituudeltaan 55-76 cm. Myös koiraita saatiin riittävästi, kahdeksan kalaa. Emokalat vietiin Vääksyn hautomolle odottamaan lypsyä.

Päijänteen luonnonvarainen taimen ry

www.paijanteentaimen.fi